ساختمان 114

114 Building

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

امیر واحدی

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 2700 مترمربع
آدرس : ایران، البرز، کرج ، مهرشهر