طرح پیشنهادی مهندسان مشاور هسته طراحی و هادی تهرانی برای مسابقه بین المللی طراحی معماری ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار

Proposal of Design Core 4s and Hadi Teherani for Tehran Stock Exchange Competition

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

بورس اوراق بهادار ایران

تیم طراحی | همکاران پروژه :

مدیر طرح: مهندسین مشاور توسعه کالبدی آسیا

اطلاعات کلی

سال : 1391/2012
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
آدرس : ایران، تهران