طرح پیشنهادی اشکان صدیق برای سومین دوره جایزه معماری میرمیران (پیوند ناگسستنی نور و معماری)

گزارش خطا

گالری

شرح

پروژه عبارت است از:

1- صفحات پلکسی مربع شکل که از زمین بر می خیزد و رفته رفته به یک مکعب کامل که نمادی از کمال ماده است می رسند. سپس این مکعب از درون به تدریج به شکل دایره که نماد روح و نور است تهی می گردد و این رشد دایره به عنوان نماد روح رفته رفته از قالب مکعبی خود بزرگتر شده و آن را شکافته و به جایی می رسد که دیگر اثری از مکعب نیست و لی اثر آن تهی کروی شکل بر بستر زیر آن باقی می ماند.

مکعب که کمال ماده است به دو بخش متضادت شفاف نمادی از روشنی ها و گذر نمادی از تیرگی ها تقسیم می گردد نیمه شفاف از ابتدا تا انتها وجود دارد و دارای اصالت وجود است در حالی که نیمه کدر در قسمتی از پروژه برای مفهوم یافتن روشنی در مقابل آن قرار می کیرد.

فضای تهی میان دو نیمه شفاف و کدر، همان نور و نماد روح و اندیشه اسان است که در مقابل با تضاد رشد و تعالی می یابد به تدریج از حجم مادی هر دو نیمه می تراشد و به پیش می رود.