مدرسه مونتالتو

Community School- Montaltodora

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1345-1352/1966-1973
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : آموزشی، مدرسه
آدرس : ایتالیا ، تورین-مونتالتودورا

دیگر پروژه های معمار