خانه اسطرلاب

Astorlab House

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1375/1996
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، ویلایی
آدرس : امریکا ، سان فرانسیسکو

دیگر پروژه های معمار