بازگشت به آینده: تجسم آسمان خراش‌های روستایی

Retrofuturism

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد حسن فروزانفر
نوع پروژه : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
معماری جمهوری اسلامی محمد حسن فروزانفر

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1398/2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
آدرس : ایران