کامبیز نوایی

Kambiz Navaei

گزارش خطا
وب سایت : www.naghsh-arch.com/
زمینه کاری : معمار، مدرس دانشگاه، نویسنده، عضو هیأت علمی
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : دکتری
رتبه علمی : دانشیار

مسابقات

جوایز

نشریات