حمید عباسلو

Hamid Abbasloo

گزارش خطا
حمید عباسلو
وب سایت : www.35-51.com/
زمینه کاری : معمار
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد

Hamid Abbasloo born on 1982, graduated from Art University in Architects on 2006 and since 2008 he works as a professional architect

سمت فردی

بنیان گذار : دفتر معماری 51-35

مسابقات

جوایز

نشریات