محمد تقی رضایی حریری

Mohammadt Taghi Reazei Hariri

گزارش خطا
زمینه کاری : معمار، مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی
تاریخ تولد : 1318 / 05 / 31
شهر تولد : تبریز
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : دکتری
رتبه علمی : دانشیار

سمت فردی

عضو هئیت تحریریه : نشریه نامه معماری و شهرسازی

مسابقات

جوایز

نشریات