علیرضا طهمورثی

Alireza Tahmouresie

گزارش خطا
وب سایت : www.tehranmates.com/
زمینه کاری : معمار
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد

وی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب است.

برچسب ها
برچسب ها :
علیرضا طهمورثی

مسابقات

جوایز

نشریات

معمار مسئول پروژه های

همکاران آرکوما