محمد عادلی

Mohammad Adeli

گزارش خطا
وب سایت : www.atizistidea.ir
پست الکترونیکی : www.atizistidea.ir
زمینه کاری : معمار
تاریخ تولد : 1361
جنسیت : مرد
تحصیلات : کارشناسی ارشد

وی کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علوم تحقیقات، دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی استان تهران، طراح ارشد در مهندسین مشاور پژوهش، ایوان نقش جهان و ... می‌باشد.

برچسب ها
برچسب ها :
محمد عادلی

سمت فردی

مدیر عامل : آتی زیست ایده
بنیان گذار : آتی زیست ایده

مسابقات

جوایز

نشریات

معمار مسئول پروژه های

همکاران آرکوما