حمیدرضا ناصرنصیر

Hamidreza Naser Nasir

گزارش خطا
زمینه کاری : معمار، مدرس دانشگاه
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد

مسابقات

جوایز

نشریات

همکاران آرکوما