نشریه هورنو

Horno Magazine

گزارش خطا

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی : Hornomagazine1396@gmail.com
آدرس : ایران، تهران، خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع ۳۰ تیر، شماره 56
محل نشریه : داخلی
نوع نشریه : فصلنامه
نوع فعالیت : تخصصی
نوع مالکیت : دولتی
حوزه فعالیت : معماری، مرمت
درجه علمی : علمی - تخصصی
وضعیت نشریه : فعال
اعضاءِ هیأت تحریریه : علی فیضی، شیما ساعدی، زهرا شفیع زاده، زهرا طالبی، سارگل گائینی
برچسب ها
برچسب ها :
نشریه هورنو Horno Magazine انجمن علمی حفاظت و مرمت میراث شهری و معماری دانشگاه هنر

هورنو نام مجله ای اینترنتی است که به کوشش جمعی از دانشجویان حفاظت و مرمت میراث شهری و معماری دانشگاه هنر تهران تهیه گشته است. صاحب امتیاز این نشریه انجمن علمی حفاظت و مرمت میراث شهری و معماری دانشگاه هنر تهران و مدیرمسئول و سردبیر آن حنانه تاج احمدی می‌باشد. نخستین شماره این مجله با موضوع هویت فراموش شده در دی 1397 منتشر گشت.

شماره های نشریه

مسابقات

برگزار کننده رویداد

نشریات