گزارش خطا

مسابقه ایده‌پردازی برای جایگزینی ساختمان پلاسکو

Plasco Rebuilding Concept Design Competiton

سال برگزاری : 1396
مدیر مسابقه : عباس فرخ زنوزی
برچسب ها
برچسب ها :
مسابقه بازتعریف مجموعه پلاسکو Redefine of Plasco Complex Competition مسابقه ایده‌پردازی برای جایگزینی ساختمان پلاسکو Plasco Rebuilding Concept Design Competiton
برگزیدگان:
دوم: طرح پیشنهادی نغمه همتیان و علی اسکندری برای مسابقه بازتعریف مجموعه پلاسکو، طرح پیشنهادی رئوف قاسمی برقی برای مسابقه بازتعریف مجموعه پلاسکو
سوم: طرح پیشنهادی شرکت مان معماران دایره برای مسابقه بازتعریف مجموعه پلاسکو