استودیو طراحی معماری همکاران تهران

TMAD Studio

گزارش خطا

اطلاعات تماس

نوع شرکت : دفتر | استودیو | آتلیه
وضعیت شرکت : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1392
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل شرکت : علیرضا طهمورثی
بنیانگذاران : علیرضا طهمورثی

مسابقات

جوایز

نشریات

پروژه های شرکت