شرکت دیدا

Dida Office

گزارش خطا

اطلاعات تماس

آدرس : ایران، تهران
نوع شرکت : دفتر | استودیو | آتلیه
وضعیت شرکت : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل شرکت : مسعود حاتمی
بنیانگذاران : مسعود حاتمی

مسابقات

جوایز

نشریات

همکاران آرکوما