گزارش خطا

جایزه معمار 89 (دهمین دوره)

Memar Award 2010 (10th Period)

با مو ضوع ساختمان‌های اجراشده پس از انقلاب‌‌ ‌ـ اعم از عمومی و مسکونی‌ ـ که در دوره‌های قبل جایزه‌ی معمار شرکت نکرده‌اند. پروژه‌های عمومی و مسکونی به صورت مستقل از یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. داوری در روزهای ۲۴ تا ۲۶ مهرماه صورت پذیرفت و جوایز برندگان در ۳۰ مهر طی مراسمی اعطاء گردید.

برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معمار معمار 89 دهمین دوره جایزه معمار

شرح

ساختمان‌های اجراشده پس از انقلاب‌‌ ‌ـ اعم از عمومی و مسکونی‌ ـ که در دوره‌های قبل جایزه‌ی معمار شرکت نکرده‌اند مجاز به شرکت در این دوره از رقابت بودند. در زیرگروه این دو، پروژه‌های بازسازی نیز، در صورتی‌که دخل و تصرف در اجزای ثابت فضا صورت گرفته باشد (فراتر از دکوراسیون داخلی)، امکان شرکت در جایزه را داشتند.

منابع اینترنتی :

http://memar-award.com

همکاران آرکوما