مجموعه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران

Academies of Islamic Republic of Iran

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1373/1993
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : فرهنگی
آدرس : ایران، تهران، اراضی عباس آباد
منابع اینترنتی :

www.naghsh-arch.com

منابع مکتوب :

مجله آبادی، شماره دوازدهم