طرح پیشنهادی علی سجادی و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)

گزارش خطا
معمار مسئول : علی سجادی، مصطفی میرهاشمی، آرش میرزایی قاضی، دنا خاکسار
برچسب ها
برچسب ها :
جایزه معماری میرمیران مسابقه طراحی مفهومی، معماری پویا علی سجادی مصطفی میرهاشمی آرش میرزایی قاضی دنا خاکسار

گالری