طرح پیشنهادی نسیم تائبی و همکاران برای سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پویا)

گزارش خطا

گالری