گروه وای آرکیتکتز

WHY Architects Group

گزارش خطا

اطلاعات تماس

وب سایت : www.y-archi.com/
آدرس : ایران
نوع شرکت : دفتر | استودیو | آتلیه
وضعیت شرکت : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل (معمار مسئول) : چکامه تقی زاده، امیررضا اسفهبدی

مسابقات

جوایز

نشریات

پروژه های شرکت

همکاران آرکوما