مهندسین مشاور معماری و برنامه‌ریزی بی.ای.بی.

مهندسین مشاور معماری و برنامه‌ریزی بی.ای.بی.

B.E.B. Architectural and Planning Consultants

گزارش خطا
نوع شرکت : مهندسان مشاور
وضعیت شرکت : غیرفعال
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1353
سال انحلال : 1364
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل (معمار مسئول) : نوشین احسان
بنیانگذاران : نوشین احسان

مسابقات

جوایز

نشریات