معماری دوره پهلوی اول

Pahlavi the 1st Era Architecture

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1393
انتشارات : انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
زبان : فارسی
قیمت : 350,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
معماری دوره پهلوی اول مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 525 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

معماری قبل از هرچیز بعنوان یک هنر مورد بحث قرار میگیرد و طبعا همانند هنرهای دیگر با تغییر و تحول در اندیشه ها و جهان بینی  ملت ها، دولت ها و هنرمندان دستخوش دگرگونی می شود. اثر حاضر بطور مشخص دوره ی بیست ساله تحولات معماری و شهرسازی معاصر ایران(1299-1320)  را مورد برسی قرار میدهد.
این دوره کوتاه در واقع شروع دوره نوینی در معماری ایران است که تاثیر حداکثری آن بر تمام تار و پود معماری پس از خود تا به امروز مشهود است .از این دوره ی آغازین تحولات در معماری که کمتر نشانه ای از معماری گذشته ی ایران در آن دیده نمیشود میتوان به دوران انتقال از قاجار کماکان سنتی و بومی به پهلوی تماما مدرن و غربگرا نیز یاد کرد ، انتقالی که معماری هنری و درونگرای مبتنی بر سبک زندگی ایرانی –اسلامی را کاملا نابود و معماری صرفه گرا و کاربرد گرای  مدرن را جایگزینش کرد.

مهمترین بخش کتاب ( فصل 2 تا 6) به عمده ترین دلایل تاثیر گذار بر این تغییرات بنیادین میپردازد که شامل تاثیرات باستان شناسی، باستان گرایی ، نظامی گرایی رضاخانی ، مدرن گرایی و تاثیرات شهرسازی جدید در جهان  و عملکردهای جدید میباشد.
در این دوره دیدگاههای نوین سیاسی اجتماعی از جمله ضرورت جایگزینی نوگرایی(تجدد طلبی) و باستان گرایی به جای دین گرایی عملا در معماری به نمایش در می آید و حاکمیت بدین وسیله اندیشه خویش را اعلام میدارد. مولف در نهایت( 3 فصل پایانی) این دو دهه را به سه دوره مجزای زمانی تقسیم میکند و به برسی عمیق ساختار و روند تغییرات معماری و شهر سازی در هر دوره میپردازد.
از جذابیت های مستند اثر باید به 200 صفحه تصویر، نقشه و سند با محوریت معماری دوره ی تاریخی مورد بحث  اشاره کرد. 

کتاب های مرتبط